(ENGLISH VERSION BELOW)

 

www.marcusguitars.be vindt de privacy van zijn bezoekers erg belangrijk. Dit document beschrijft welke persoonlijke informatie we ontvangen en verzamelen, en hoe we deze gebruiken.

Logboekbestanden

Zoals de meeste websites gebruikt ook www.marcusguitars.be logboekbestanden. Het gaat hierbij om internet protocol (IP) adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum/tijd gegevens, doorverwijs/exit pagina’s, aantal klikken en dergelijke meer. De bedoeling hiervan is om trends te analyseren, de website te beheren, na te gaan hoe bezoekers navigeren op de website… Een IP-adres (of andere vergelijkbare informatie) is niet gelinkt aan om het even welke informatie die tot identificatie van de bezoeker kan leiden.

Cookies

www.marcusguitars.be gebruikt cookies om informatie op te slaan m.b.t. voorkeuren van bezoekers, en om pagina-inhoud aan te passen aan het type browser dat de bezoeker gebruikt of enige andere informatie die de bezoeker verzendt via zijn browser.

DoubleClick Cookie

www.marcusguitars.be plaatst zelf geen advertenties. Bijgevolg zou er geen DoubleClick Cookie op deze website aanwezig mogen zijn (Google’s gebruik van de DoubleClick cookie laat toe om advertenties aan te bieden, gebaseerd op hun bezoeken aan websites). Ter informatie: gebruikers kunnen overigens het gebruik van de DoubleClick cookie in het algemeen afwijzen via http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Andere Partijen

www.marcusguitars.be heeft geen toegang tot of controle over cookies die gebruikt worden door andere partijen, zoals hosting, WordPress, je browser…

We adviseren om de respectieve privacy-beleidsdocumenten van deze partijen te consulteren om meer informatie te bekomen omtrent dat beleid, en om te weten te komen hoe je bepaalde praktijken kunt afwijzen. Het privacy-beleid van www.marcusguitars.be is niet van toepassing op andere websites, evenmin kunnen we hun activiteiten controleren.

Als je cookies algemeen wil uitschakelen, kun je dit doen via je individuele browser opties. Gedetailleerde informatie over het cookie management van specifieke web browsers kun je terugvinden op hun respectieve websites.

Persoonlijke gegevens

www.marcusguitars.be slaat alleen persoonlijke gegevens op die bezoekers vrijwillig verstrekken, bv. via e-mail of telefoon. We geven deze data nooit door aan anderen. Alle gegevens worden omzichtig opgeslagen op een lokale computer, en op Google’s iDrive systeem ter backup.

We gaan ervan uit dat bezoekers door het verstrekken van persoonlijke gegevens zoals naam, gender, thuisadres, telefoon, e-mailadres… ermee akkoord gaan dat ze occasioneel kunnen worden gecontacteerd. Op eenvoudige aanvraag verwijderen we je echter van onze contactenlijst. Hiertoe zullen al onze e-mails voorzien zijn van een ‘uitschrijven’ link.

Als je meer informatie wenst, of verdere vragen hebt over ons privacy-beleid, stuur dan gerust een e-mail naar info@marcusguitars.be.

 

 

At www.marcusguitars.be, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information that we receive and collect, and how this information is used.

Log Files

Like most websites, www.marcusguitars.be makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, type of browser, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

www.marcusguitars.be uses cookies to store information about visitors preferences, records user-specific information regarding which pages the user accesses or visits, customizes web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via this browser.

DoubleClick Cookie

There are no ads on www.marcusguitars.be. By consequence there should be no DoubleClick Cookie present on this website (Google’s use of the DoubleClick cookie enables it to serve ads to users based on their visit to Internet sites.) For your information: users may opt out of the use of the DoubleClick cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Third Parties

www.marcusguitars.be has no access to or control over cookies that are used by third parties, such as hosting, WordPress, your browser… .

You should consult the respective privacy policies of these third parties for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. The privacy policy of www.marcusguitars.be does not apply to such other web sites, nor can we control their activities.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

Personal Data

At www.marcusguitars.be, we only store personal data that you provide voluntarily (e.g. by e-mail or telephone). We do not pass these data on to others. All data is stored with caution on a local computer, and on Google’s iDrive system for backup reasons.

We assume that by providing your personal data (such as name, gender, home address, telephone, e-mail address…) you agree to being contacted by us, occasionally. However, we will remove you from our contact list by simple request. To this purpose, e-mails will contain a ‘unsubscribe’ link.

If you require any more information or have any further questions about our privacy policy, please feel free to email us at info@marcusguitars.be.